WYMAGANIA TECHNICZNE

Przenośne planetarium może być rozstawione w każdej sali gimnastycznej , auli szkolnej lub w sali zajęciowej w przedszkolu . Do zainstalowania planetarium wystarczy nam tylko dostęp do źródła prądu. Rozmiary kopuły planetarium to średnica 5.2 m i wysokość 3.2 m . W planetarium mieści się od 25 do 30 dzieci. Pokazy i lekcje w Planetarium trwają od 25 minut dla przedszkolaków do 40 minut dla szkół .Przed rozpoczęciem pokazów potrzebujemy jedynie 30 minut aby rozstawić sprzęt i uruchomić projektory.